HemEtiska riktlinjer

Etiska riktlinjer

Nettofinans (kreditgivarens) etiska riktlinjer antogs av Nettofinans styrelse den 20 februari 2008.

Inledning

Nettofinans värderingar bygger på tydlighet och samhällsansvar. Företagets långsiktiga framgång bygger på förtroende och tillit till de tjänster vi erbjuder. För att säkerställa detta arbetar styrelsen aktivt med de etiska regler som styr hur vi bedriver vår verksamhet och behandlar våra kunder. Genom att följa dessa riktlinjer stärks Nettofinans renommé och bidrar till vårt mål att bli den framgångsrikaste aktören på den nordiska marknaden för s.k. mikrolån.

§1: Nettofinans skall ej utöva verksamhet eller marknadsföring som får till följd att konsument, olämplig som låntagare, sätts i en ekonomiskt besvärlig situation. Med anledning av detta:

 • Beviljar Nettofinans inte lån till personer som har en betalningsanmärkning. Undantag från denna regel kan enbart ske för det fall låntagaren skriftligen påvisar en ordnad ekonomi.
 • Beviljar Nettofinans inte lån till personer som har en inkomst som understiger 100 000:- / år.
 • Beviljar Nettofinans inte lån via sms där låntagaren kan ta ett ogenomtänkt beslut att snabbt låna pengar.
 • Tar det alltid 24 timmar innan låntagaren får sina pengar tillhanda. Detta säkerställer att företaget inte godkänner låntagare som beslutat sig för att söka en kredit p.g.a. en impulshandling.
 • Har Nettofinans en ångerfrist på två veckor där låntagaren kan betala tillbaka lånet i sin helhet utan att det medför avsevärda kostnader.

§2: Nettofinans skall vara en aktör på marknaden som tydligt och fullständigt redovisar de kostnader en låntagare har vid utnyttjande av våra tjänster. För att säkerställda att låntagaren får en korrekt information:

 • Anger Nettofinans tydligt på sin webbplats under fliken “kostnader” vad ett lån från oss kostar i sin helhet men även vad totalkostnaden för lånet är uppdelad i.
 • Anger Nettofinans tydligt i sina villkor samma information som ovanstående.
 • Ger Nettofinans samtliga låntagare servicen att via telefon, mail eller vårt kontaktformulär, få fullständig information och rådgivning kring de lån vi erbjuder.

§3: Nettofinans säkerställer en korrekt behandling av kunder genom att:

 • Företagets personal inhämtar kreditupplysning och i vissa fall använder sig av andra källor för att försäkra sig om kundens identitet och finansiella ställning.
 • Företagets personal lämnar förståelig information, inklusive information om eventuella risker, om de tjänster som erbjuds.
 • Företagets personal har alltid ambitionen att säkerställa att kunderna förstår innebörden och de potentiella konsekvenserna av de beslut de fattar.